• 02993885713
 • ấp Lao Vên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
 • Tin tức - Thông báo
 • Thông báo
 • A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

  KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

  PHÒNG GD VÀ ĐT  TRẦN ĐỀ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH VIÊN BÌNH 2

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   

   

  Số:   /KH-VB2

  Viên Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

   

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Công tác tháng 10 năm 2017

  A. COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM

  - Tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam(15/10/1956 – 15/10/2017) và 87 năm  ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2017);

  - Tổ chức thi GVDG cấp trường;

  - Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch.

  B. CÔNG TÁC  CUÏ THEÅ

    I.  Các văn bản cần triển khai

            - HD số 570/ HD-PGDĐT. V/v hướng dẫn viết SKKN GVDG các cấp;

            - KH Kiểm tra nội bộ, KH BDTX,..;

            - …………………………

            II. Chuyên môn

  1. Tiểu học

  - Thực hiện chương trình tuần lễ thứ sáu từ ngày: 02/10/2017;

  - Tham gia sinh hoạt  chuyên theo cụm ( Có kế hoạch riêng);

  - Tham gia thi GVCN giỏi cấp tỉnh 02 đ/c ( Thắng, Hương);

  - Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của SGD,PGD (nếu có);

  - Phát động phong trào “STTTN”;

  - Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường; ( Nộp SKKN hạn chót ngày 21/10);

  Lưu ý: Trình bày không đúng TT 01/2011/TT-BNV là không xếp loại ( Hỏng)

  - Tổ chức dự giờ, chuyên đề, thao giảng toàn trường;

  - Duyệt HS lần 1;

  - Kiểm tra HĐSP 3GV và các hoạt động khác ( đột suất);

  - Tổ chức  rèn Viết chữ đẹp cho HS;( Hoanh, Na).

  - Tiếp tục rèn luyện HS yếu;

  - Tổ chức Hội thi ATGT cấp trường;

  - Thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm trên hệ thống thống kê giáo dục quốc gia thongke.smas.edu.vn, chậm nhất 12/10/2017( Thành);

  - Tổ chức kiểm tra giữa HKI môn Toán và TV lớp 4,5 vào tuần lễ thứ 10 theo PPCT;

  - Tổ chức kiểm tra rèn luyện HS đọc chậm, viết chậm ( lần 2);

  - Lập qui mô TD.

  2.  Công đoàn

  - Vận động Công đoàn viên thực hiện tốt qui chế, qui định của ngành , cơ quan , đơn vị;

            - Tổ chức 20/10, tết trung thu cho con CĐV

            3. Lao động

   Tổ chức lao động vệ sinh các điểm trường, đảm bảo VSMT trong và ngoài lớp học.

            4 .  Đội - ĐTN

  - Tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHPN VN(15/10/1956 – 15/10/2017) và 87 năm  ngày thành lập Hội LHPN VN ( 20/10/1930 – 20/10/2017);

       - Tổ chức Đại hội liên đội.

  5.  Thư viện

  - Tiếp tục cho giáo viên, HS mượn thiết bị dạy học, SGK;

  - Tổng hợp TBDH cần mua( nếu GV có nhu cầu).

  6. Chữ thập đỏ

            - Tiếp tục xây dựng tủ thuốc dùng chung;

            - Hoàn thành các loại kế hoạch.

   7. XMC - PC

  Hoàn tất hồ sơ PC. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra huyện.

  8.  Kế toán - Văn Thư

    - Đối chiếu với BHXH về kinh phí đã đóng vào cuối tháng;

    - Báo cáo tình hình thực hiện tài chính tháng 9/2017 vào ngày 7/10/2017;

    - Hoàn thành hồ sơ trong tháng;

            - Cập nhật lưu trữ hồ sơ theo qui định;

            - Soạn thảo văn bản.

  9. Bảo vệ

  - Baûo veä cô sôû vaät chaát;

  - Thực hiện một số việc theo hợp đồng .   

                           

                         HIEÄU TRÖÔÛNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD VÀ ĐT TRẦN ĐỀ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH VIÊN BÌNH 2

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   

   

  Số: /KH-VB2

  Viên Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

   

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Công tác tháng 10 năm 2017

  A. COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM

  - Tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam(15/10/1956 – 15/10/2017) và 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2017);

  - Tổ chức thi GVDG cấp trường;

  - Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch.

  B. CÔNG TÁC CUÏ THEÅ

  I. Các văn bản cần triển khai

  - HD số 570/ HD-PGDĐT. V/v hướng dẫn viết SKKN GVDG các cấp;

  - KH Kiểm tra nội bộ, KH BDTX,..;

  - …………………………

  II. Chuyên môn

  1. Tiểu học

  - Thực hiện chương trình tuần lễ thứ sáu từ ngày: 02/10/2017;

  - Tham gia sinh hoạt chuyên theo cụm ( Có kế hoạch riêng);

  - Tham gia thi GVCN giỏi cấp tỉnh 02 đ/c ( Thắng, Hương);

  - Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của SGD,PGD (nếu có);

  - Phát động phong trào “STTTN”;

  - Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường; ( Nộp SKKN hạn chót ngày 21/10);

  Lưu ý: Trình bày không đúng TT 01/2011/TT-BNV là không xếp loại ( Hỏng)

  - Tổ chức dự giờ, chuyên đề, thao giảng toàn trường;

  - Duyệt HS lần 1;

  - Kiểm tra HĐSP 3GV và các hoạt động khác ( đột suất);

  - Tổ chức rèn Viết chữ đẹp cho HS;( Hoanh, Na).

  - Tiếp tục rèn luyện HS yếu;

  - Tổ chức Hội thi ATGT cấp trường;

  - Thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm trên hệ thống thống kê giáo dục quốc gia thongke.smas.edu.vn, chậm nhất 12/10/2017( Thành);

  - Tổ chức kiểm tra giữa HKI môn Toán và TV lớp 4,5 vào tuần lễ thứ 10 theo PPCT;

  - Tổ chức kiểm tra rèn luyện HS đọc chậm, viết chậm ( lần 2);

  - Lập qui mô TD.

  2. Công đoàn

  - Vận động Công đoàn viên thực hiện tốt qui chế, qui định của ngành , cơ quan , đơn vị;

  - Tổ chức 20/10, tết trung thu cho con CĐV

  3. Lao động

  Tổ chức lao động vệ sinh các điểm trường, đảm bảo VSMT trong và ngoài lớp học.

  4 . Đội - ĐTN

  - Tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHPN VN(15/10/1956 – 15/10/2017) và 87 năm ngày thành lập Hội LHPN VN ( 20/10/1930 – 20/10/2017);

  - Tổ chức Đại hội liên đội.

  5. Thư viện

  - Tiếp tục cho giáo viên, HS mượn thiết bị dạy học, SGK;

  - Tổng hợp TBDH cần mua( nếu GV có nhu cầu).

  6. Chữ thập đỏ

  - Tiếp tục xây dựng tủ thuốc dùng chung;

  - Hoàn thành các loại kế hoạch.

  7. XMC - PC

  Hoàn tất hồ sơ PC. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra huyện.

  8. Kế toán - Văn Thư

  - Đối chiếu với BHXH về kinh phí đã đóng vào cuối tháng;

  - Báo cáo tình hình thực hiện tài chính tháng 9/2017 vào ngày 7/10/2017;

  - Hoàn thành hồ sơ trong tháng;

  - Cập nhật lưu trữ hồ sơ theo qui định;

  - Soạn thảo văn bản.

  9. Bảo vệ

  - Baûo veä cô sôû vaät chaát;

  - Thực hiện một số việc theo hợp đồng .

   

  HIEÄU TRÖÔÛNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   


  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội