• 02993885713
  • ấp Lao Vên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Viên Bình 2

ấp Lao Vên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
02993885713