• 02993885713
  • trande-thvienbinh2@edu.viettel.vn
  • ấp Lao Vên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
  • Giới thiệu
  • Sơ đồ tổ chức
  • Ban Giám hiệu
  • Dự báo thời tiết